Vælg en side

Har du læst din ansættelseskontrakt?

16. december 2019

En ny landsdækkende undersøgelse viser, at 45 % af danskerne har fundet fejl i sin lønseddel én eller flere gange. Alligevel erkender 23 % af de adspurgte, at de ikke gennemlæser deres kontrakter grundigt. Men hos hvem ligger ansvaret for at kontrakten er i orden — hos medarbejderen eller hos den ansatte?

Det kan koste din arbejdsgiver dyrt, hvis denne har lavet betydelige fejl i kontrakten. Men I nogle situationer kan ansvaret være svært at placere. Når du skriver under på din ansættelseskontrakt, skriver du også under på at have læst din kontrakt grundigt igennem og du bør derfor kende til indholdet.

Vi kender ikke vores rettigheder

Din ansættelseskontrakt er fundamentet for samarbejdet med din arbejdsgiver. Indholdet i din kontrakt er blandt andet bestemmende for hvordan du skal forholde dig ved sygdom, barsel, ferie og afskedigelse. Men til trods for hvor vigtige informationer en ansættelseskontrakt dækker over, så er mange danskere slet ikke sikre på, hvad der egentlig står skrevet i deres.

Ferieforhold

I Danmark har vi en ferielov, som er gældende for alle lønmodtagere med en fuldtidsansættelse. Heri fastslås det, at man igennem et ferieår optjener retten til 5 ugers betalt ferie. Er du ansat under overenskomst, skal du ydermere være opmærksom på, at du kan have ret til en 6. ferieuge. Ifølge den tidligere omtalte undersøgelse, kender hver 10. dansker ikke til sine ferierettigheder.

Klausuler

Afhængigt af hvilken type virksomhed du arbejder i, kan du ved fratrædelse eller afskedigelse af din stilling være underlagt en kunde- og/eller konkurrenceklausul. Ved begge typer af klausuler vil det have en effekt på dig, da det vil sætte begrænsninger for hvor og for hvem du må arbejde i en given periode. Desuden skal din arbejdsgiver udstede kompensation til dig i den periode, hvor du er underlagt et klausul. Til trods for betydningen heraf, så ved hver 4. dansker ikke, om de er underlagt nogle klausuler.

Hent hjælp hos din fagforening

Mange fagforeninger tilbyder deres medlemmer at gennemlæse deres kontrakter. Ud fra undersøgelsens resultater at se, er dette et tilbud som mange vil have gavn af. Samme undersøgelse viser nemlig også, at 80 % af de som er medlem af en fagforening, har læst deres kontrakt grundigt igennem, hvor dette kun gør sig gældende for 68 % af de som ikke er medlem af en fagforening.

Se den fulde undersøgelse foretaget af Legal Desk.