LEI-kode – hvad er det?

29. september 2021

I stadig stigende grad bruges forskellige kombinationer af tegn til at identificere personer, virksomheder eller forskellige kort og lignende.

Vi kender det fx fra vores individuelle CVR-nummer, vores nøglekort til nem-ID osv. Måske har du også hørt om LEI-koder. Spørgsmålet er blot følgende. Hvad er en LEI-kode? LEI står for Legal Entity Identifier og en LEI-kode og bruges til at identificere enheder, som begår sig på de finansielle markeder med fx aktie- eller obligationshandel. I mange tilfælde vil der være tale om virksomheder.

Gennemsigtighed og sammenhæng

En LEI-kode består af 20 tegn i form af både tal og bogstaver. De er designet til at skabe sammenhæng mellem forskellige virksomheder og andre enhedstyper men også til at skabe gennemsigtighed. Når koden oplyses ved enhver transaktion, kan forskellige regulerende instanser holde øje med, hvem der agerer på markedet. På den måde kan man overvåge finansmarkederne og holde øje med mistænkelig adfærd. LEI-koderne er dermed skabt til fx at bekæmpe hvidvask og andre finansielle ulovligheder.

Udstedelse og fornyelse

Hvor eksempelvis CVR-nummeret er en udelukkende dansk ting, har LEI-koden den fordel, at det er en standardmodel, der bruges i EU og en række andre lande. Dette sikrer altså ens spilleregler for alle enhedsaktører på markedet. Man kan søge om en LEI-kode gennem flere forskellige organisationer og virksomheder. Koderne administreres dog af den organisation, der hedder GLEIF, som står for Global Legal Entity Identifier Foundation. Det er vigtigt, at man er opmærksom på, at en udstedt LEI-kode skal fornyes årligt.

LEI-kodernes fordele

Selvom en LEI-kode ikke er gratis, så er der stadig masser af fordele ved LEI-systemet. Især to store fordele er værd at nævne. For det første er man aldrig i tvivl om, hvem man handler med, når man foretager en transaktion på finansmarkedet. Identificeringen gennem LEI-koden gør, at man har modpartens unikke kode og derfor kan stille modparten til juridisk ansvar, hvis der foregår svindel under transaktionen. For det andet kan man som virksomhed brande sig selv som en spiller, der er med til at bekæmpe økonomisk svindel på det finansielle marked. At man forpligter sig på fair play og på god skik i forbindelse med handel af værdipapirer og andet, vil altid kunne bruges aktiv som god reklame for enhver virksomhed. En LEI-kode er derfor noget, man hurtigst muligt bør anskaffe sig, hvis man som enhed handler med aktier, obligationer, valuta eller lignende.